Bloemenfusion, uw partner voor unieke bloemencreaties.

Bloemenfusion

Bloemenfusion, Van Natuur tot Kunst. Uw partner voor unieke bloemencreaties.

Juiste sfeerschepping

De werkomgeving krijgt de gepaste uitstraling en cachet met florale arrangementen aangepast aan het seizoen en de gelegenheid.

De schoonheid van het groenmateriaal en de bloemen wordt ten volle getoond.

Bijzondere eyecatchers

op events en feestelijke gebeurtenissen

of als hulpmiddel om de aandacht van de klant te trekken.

Out of the box creaties

Door onze expertise is uw zaak nét iets anders gedecoreerd dan de klassieke wijze van bloemschikken .

U kan zich hierdoor onderscheiden van uw concurrenten.

Materiaal van uw bedrijf (bijvoorbeeld isolatiemateriaal, brillen, scharen …) kan geïntegreerd worden in het bloemstuk.
  • Bibliotheek Lier
  • Bibliotheek Lier

Prijsbewuste aanpak en nazorg

U krijgt waar voor uw geld.

Door te werken met een herbruikbare basisstructuur kan het arrangement langer meegaan,
enkel de bloemen moeten wekelijks of tweewekelijks vervangen worden.

Uw bloemstuk krijgt op deze manier elke keer opnieuw een andere uitstraling.
  • Bibliotheek Lier
ActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWrenchXCrossActionAltAddAdjustAlertAlert2ArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2GalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2WrenchPage 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portrait
Powered by SmugMug Log In